Vi är medlemmar i

Välkommen till SBG Byggen

Sedan grundandet av bolaget år 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bland annat fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av spektakulära och klassiska landmärken såsom Stockholm Centralstation, Grand Hotel, Sturebadet och Kungliga Slottet.

I takt med företagets utveckling har även kundbas och uppdrag ändrat karaktär och utvecklats, från att omfatta småskaliga byggentreprenader till att idag inbegripa allt från mindre servicearbeten till ett
totalåtagande i projekten gentemot deras beställare.          

Enligt de båda grundarna, Stefan och Tomas, har en sak dock inte förändrats – De är fortfarande
delaktiga i utformningen och förvaltningen av vårt Stockholm, världens vackraste huvudstad.

 

Byggnyheter

SBG Nyheter

« Tillbaka

Nytt projekt, Bredbyskolan

Nytt projekt, Bredbyskolan

I november månad fick vi förtroendet av SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) att utföra en ombyggnation av Bredbyskolan i Spånga. Projektet avser en omfattande verksamhetsanpassning åt SFI (Svenska för invandare) och Jobbtorget.

Detta innefatttar bland annat ombyggnad av ventilation, utbyte av befintligt värmesystem, invändiga ytskikt, ny hiss, byte av fönster och tak m.m.

Byggnaderna är av Stadsmuseet idag "gulklassade". Denna klassificering innebär att bebyggelse har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde.
Samtliga arbeten förväntas vara utförda och besiktigade i september månad detta år.

Kommentarer
Inga kommentarer ännu. Bli först.