Vi är medlemmar i

Välkommen till SBG Byggen

Sedan grundandet av bolaget år 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bland annat fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av spektakulära och klassiska landmärken såsom Stockholm Centralstation, Grand Hotel, Sturebadet och Kungliga Slottet.

I takt med företagets utveckling har även kundbas och uppdrag ändrat karaktär och utvecklats, från att omfatta småskaliga byggentreprenader till att idag inbegripa allt från mindre servicearbeten till ett
totalåtagande i projekten gentemot deras beställare.          

Enligt de båda grundarna, Stefan och Tomas, har en sak dock inte förändrats – De är fortfarande
delaktiga i utformningen och förvaltningen av vårt Stockholm, världens vackraste huvudstad.

 

Byggnyheter

http://www.byggvarlden.se/rss/rss.xml kunde inte hittas.
expande Överlåtelse samt nytt samverkansavtal
2019-02-06 09:52

Under ett antal år har ett arbete pågått om Medlemsnytta 2025. Ett resultat av det arbetet visar på ett behov av utökad samverkan och gemensamt nyttjade av resurser hos både Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

expande Byggjuridik: De mest intressanta rättsfallen från 2018
2019-02-04 15:11

Domar är av betydelse för att förstå och visa innebörden av de lagar och avtalsvillkor som reglerar förhållandet mellan olika parter i byggbranschen. För det 16:e året i rad ger Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister ut Byggjuridik. I Byggjuridik kan du läsa minireferat av byggbranschens mest intressanta och viktigaste rättsfallen från det gångna året.

expande BF kurs och Entreprenörsskolan – hur ser samarbetet ut?
2019-01-07 08:34

Henrietta Ludwig är kursansvarig på BF:s kursverksamhet och Phillip Hayes är ansvarig för BI:s Entreprenörsskolan. Sedan en tid tillbaka sitter båda verksamheter på Wennerbergsgatan i Stockholm för att kunna samverka.

Henrietta Ludwig är kursansvarig på BF:s kursverksamhet och Phillip Hayes är ansvarig för BI:s Entreprenörsskolan. Sedan en tid tillbaka sitter båda verksamheter på Wennerbergsgatan för att kunna samverka.
expande Ungas drivkrafter och talanger tas inte tillvara
2018-12-11 10:25

Andelen ofrivilligt hemma-boende unga vuxna har aldrig varit högre än nu. Fyra av fem mellan 20 och 27 år uppger att de inte har möjlighet att flytta till ett eget boende trots att de skulle vilja det.
– Ungas boendesituation är kopplad till hela samhällsutvecklingen, med en sub-optimering av arbetsmarknaden och sämre tillväxt som följd, säger Stefan Runfeldt.

expande Långa flyttkedjor skapar positiva effekter för alla
2018-11-20 09:44

Stockholm behöver jobba för en mer rörlig bostadsmarknad. Särskilt viktigt är det att underlätta för unga som ska ta sig in på marknaden och äldre som behöver fler och bättre alternativ än att tvingas bo kvar i för stora bostäder på ålderns höst. 

SBG Nyheter

Utvecklas i en omväxlande heltidstjänst hos oss!
Nu utför vi en omfattande verksamhetsanpassning åt SISAB och SFI!
RSS (Öppnar nytt fönster)
Visar 2 resultat.