Vi är medlemmar i

Välkommen till SBG Byggen

Sedan grundandet av bolaget år 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bland annat fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av spektakulära och klassiska landmärken såsom Stockholm Centralstation, Grand Hotel, Sturebadet och Kungliga Slottet.

I takt med företagets utveckling har även kundbas och uppdrag ändrat karaktär och utvecklats, från att omfatta småskaliga byggentreprenader till att idag inbegripa allt från mindre servicearbeten till ett
totalåtagande i projekten gentemot deras beställare.          

Enligt de båda grundarna, Stefan och Tomas, har en sak dock inte förändrats – De är fortfarande
delaktiga i utformningen och förvaltningen av vårt Stockholm, världens vackraste huvudstad.

 

Byggnyheter

http://www.byggvarlden.se/rss/rss.xml kunde inte hittas.
expande Ny bok - ett arbetsredskap för hela byggsektorn
2019-03-11 00:00

300 frågor och svar om entreprenadjuridik är en sammanställning av ett stort antal frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande.

expande Kraft och mod för framtiden
2019-03-08 06:52

Idag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen – en dag att reflektera över de framsteg som gjorts, men också en dag för att kräva förändring. Bygg- och anläggningsbranschen är fortfarande starkt mansdominerad och detta är något vi behöver förändra - tillsammans. Jämställdhet skapas inte av sig självt utan alla måste sträva åt samma håll.

expande Medlemsföretagen var enhälliga i första beslutet om överlåtelse samt nytt samverkansavtal
2019-03-07 10:07

Måndagen den 4 mars 2019 hade Stockholms Byggmästareförening ett extra föreningsmöte för att besluta om att teckna nytt Samarbetsavtal och Avtal om verksamhetsöverlåtelse mellan Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

expande Sista ordet inte sagt om #sistaspikenikistan
2019-02-25 11:18

#sistaspikenikistan startade en diskussion om arbetsklimatet i byggbranschen. Nu ska en arbetsgrupp se till att förändringsarbetet går från ord till handling.

expande Överlåtelse samt nytt samverkansavtal
2019-02-06 09:52

Under ett antal år har ett arbete pågått om Medlemsnytta 2025. Ett resultat av det arbetet visar på ett behov av utökad samverkan och gemensamt nyttjade av resurser hos både Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

SBG Nyheter

Utvecklas i en omväxlande heltidstjänst hos oss!
Nu utför vi en omfattande verksamhetsanpassning åt SISAB och SFI!
RSS (Öppnar nytt fönster)
Visar 2 resultat.