Vi är medlemmar i

Välkommen till SBG Byggen

Sedan grundandet av bolaget år 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bland annat fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av spektakulära och klassiska landmärken såsom Stockholm Centralstation, Grand Hotel, Sturebadet och Kungliga Slottet.

I takt med företagets utveckling har även kundbas och uppdrag ändrat karaktär och utvecklats, från att omfatta småskaliga byggentreprenader till att idag inbegripa allt från mindre servicearbeten till ett
totalåtagande i projekten gentemot deras beställare.          

Enligt de båda grundarna, Stefan och Tomas, har en sak dock inte förändrats – De är fortfarande
delaktiga i utformningen och förvaltningen av vårt Stockholm, världens vackraste huvudstad.

 

Byggnyheter

expande Kommunerna planerar för fler bostäder än det byggs
2017-03-23 08:01
Hälften av kommunerna har en mediantid för detaljplaneprocessen som är ett år eller kortare.
expande Han blir ny fastighetsdirektör för Göteborgs Stad
2017-03-23 08:01
"Mycket hedrande att jag nu fått förtroendet att axla fastighetsdirektörsrollen fullt ut."
expande Ue misshandlades av beställaren – inte grund för hävning
2017-03-23 08:01
JURISTKRÖNIKAN: Det finns någon konflikt på i princip alla byggarbetsplatser.
expande Ola Månsson lämnar Sveriges Byggindustrier
2017-03-22 08:01
Styrelsen och vd har olika syn på det förändringsarbete som BI bedrivit.
expande HÄR ÄR ALLA FINALISTER I ÅRETS BYGGCHEF 2017
2017-03-21 08:01
I år har juryn valt ut sex kandidater.
expande Vårens kursnyheter
2017-03-21 12:54

Idag erbjuder Stockholms Byggmästareförening ett fyrtiotal kurser inom olika områden för att säkerställa att yrkesarbetare och tjänstemän i branschen har den senaste kompetensen. I vår kommer kursverksamheten att utökas med nya kurser inom ekonomi, entreprenadjuridik och byggnadsteknik.

expande BF9K för högre kvalitet
2017-03-14 08:32

Karl-Johan Brännström blev ny ordförande för BF9K-utskottet hösten 2016. Han ser fram emot att jobba för att ännu fler företag ska certifieras enligt systemet och visionen är att BF9K ska höja kvaliteten och seriositeten på hela branschen.

expande Fair Play Bygg träffade inrikesministern
2017-03-10 17:05

Fair Play Bygg-gruppen träffade inrikesminister Anders Ygeman på torsdagen den 9 mars för att redovisa erfarenheterna från det första verksamhetsåret. På plats fanns Johan Moström, politiskt sakkunnig för inrikesministern; ägar-/och styrgrupp som består av Marie Dolk Persson, Stockholms Byggmästareförening; Lars Holmström, Byggnads Stockholm-Gotland samt Fredrik Sirberg, Byggnads Stockholm-Gotland. För dagen var gruppen också förstärkt med Jens Hoffmann, vd Dipart, en av idégivarna till projektet.

expande Kommunala särkrav – är det verkligen så illa?
2017-03-09 16:57

Den 8 mars samlades byggare och kommunföreträdare för frukostmöte med Bostadsforum – samarbetet mellan Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län). Bostadsforum är mötesplatsen för länets kommuner och byggare och temat för morgonen var Kommunala särkrav – är det verkligen så illa?. Den 1 januari 2015 trädde en ny lag i kraft som begränsade kommunernas möjligheter att ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Nu har två år gått med den nya lagstiftningen.

expande Nätverk ger de ansvariga bättre kontroll
2017-03-06 10:56

Arbetsmiljö och säkerhet är högt prioriterade områden inom bygg- och anläggningsbranschen. I september startade ett nätverk för BAS P och U (byggarbetsmiljösamordnare för planering/projektering och utförande) med syfte att ge personer som har dessa roller stöd och mer kunskap om vad deras ansvar innebär.

SBG Nyheter

Utvecklas i en omväxlande heltidstjänst hos oss!
Nu utför vi en omfattande verksamhetsanpassning åt SISAB och SFI!
RSS (Öppnar nytt fönster)
Visar 2 resultat.