Affärsområden

En organisation med
bred kompetens

Vår organisation har kompetens och kapacitet att driva såväl mindre som mer komplexa projekt inom renovering, om- och tillbyggnad, byggservice, nyproduktion samt puts och fasad. Vi arbetar både med utförande- och totalentreprenader.

Kulturfastigheter

Vi har lång erfarenhet vad gäller renoveringar av kulturfastigheter. Nästan uteslutande arbetar vi med egen personal och åtar oss även komplexa och krävande renoveringsarbeten såsom renovering av kulturfastigheter med krav på antikvarisk kontroll.

ROT lokaler och bostäder

Vi  har lång erfarenhet av såväl enklare som avancerade ROT-arbeten med kompletta installationer för företag, organisationer och myndigheter.

Byggservice

Vår byggservice är känd för kvalitet, snabbhet, problemlösning och gott bemötande. Beroende på behov kombineras även löpande renoveringar med mindre renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten. Merparten av våra byggserviceuppdrag sker utifrån ramavtal med fastighetsägare och kommunala fastighetsbolag.

Nyproduktion

Vi levererar inte bara en produkt som är kvalitets- och kostnadsmässigt konkurrenskraftig, utan vill också ge våra kunder ett smidigt och tillitsfullt samarbete fram till färdigt projekt. Att producera nytt skiljer sig en del från ombyggnad genom att nybyggnadsprojekt startar från noll. Vi leder projekteringen och tar fram handlingar på egen hand eller tillsammans med våra kunder. Bland våra anställda och samarbetspartners finns erfarenhet från alla delar av byggprocessen.

Fasad och Puts

Vi erbjuder kompletta fasadlyftningar, murning, nyputs och putsrenovering.