SBG Byggen AB

Välkommen till SBG Byggen


Vi vill inspirera till utveckling av trygga rum, så att liv kan blomstra. Denna hållning vill vi inom företaget vara bärare av och låta prägla vår syn på relationer, kvalitet och hållbarhet.

Vi tillhandahålla kvalitativa tjänster inom ROT, byggservice, nyproduktion samt puts och fasad inom Storstockholm. Vi vänder oss till kunder som värderar hög kvalitet, service, tillgänglighet och långsiktiga förtroendefulla relationer. Vi värderar stabilitet och trygghet; ett företag att lita på, både för kunder, medarbetare och underentreprenörer.

Sedan grundandet av bolaget år 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bland annat fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av spektakulära och klassiska landmärken såsom Stockholm Centralstation, Grand Hotel, Sturebadet och Kungliga Slottet.

I takt med företagets utveckling har även kundbas och uppdrag ändrat karaktär och utvecklats, från att omfatta småskaliga byggentreprenader till att idag inbegripa allt från mindre servicearbeten till ett totalåtagande i projekten gentemot beställare.

Enligt Stefan en av grundarna till SBG Byggen AB, har en sak dock inte förändrats – vi är fortfarande delaktiga i utformningen och förvaltningen av vårt Stockholm, världens vackraste huvudstad.

< php echo $alt; ?>

Stefan Segerberg

VD

Om oss

Segerberggruppen


SBG Byggen AB - en del av Segerberggruppen.

Förutom SBG Byggen AB ingår även Cikoria Fastigheter AB i Segerberggruppen.

Segerberggruppen