Om oss

Vi är delaktiga i utformningen och förvaltningen av vårt Stockholm, världens vackraste huvudstad.

Känsla, kompetens och kvalitet

 

Verksamhet och affärsidé     

Vi tillhandahåller kvalitativa tjänster inom ROT, byggservice, nyproduktion samt puts och fasad inom Storstockholm. Vi vänder oss till kunder som värderar hög kvalitet, service, tillgänglighet och långsiktiga förtroendefulla relationer. Vi värderar stabilitet och trygghet; ett företag att lita på, både för kunder, medarbetare och underentreprenörer.

Vår historia

Vår historia tar sin början i de växthus i Tungelsta där Tomas och Stefan Segerberg, företagets grundare, under sin barndom tillbringade många goda stunder under överinseende av farfar Arne. Arne var trädgårdsmästare och hans omvårdnad om plantorna inspirerade bröderna till företagets högre syfte: Vi vill inspirera till utveckling av trygga rum, så att liv kan blomstra. Denna hållning vill vi inom företaget vara bärare av och låta prägla vår syn på relationer, kvalitet och hållbarhet.

SBG startades 1990 och har vuxit tryggt och stabilt sedan dess. Under åren har företaget breddats från ROT-sektorn till att även omfatta byggservice och nyproduktion.

En del av Segerberggruppen

SBG Byggen ingår i Segerberggruppen vilket ger oss bredare kompetens och stabilitet.