Ett urval av projekt

Kvarnkullens förskola

Nybyggnation av förskola i Sundbyberg med 8 avdelningar fördelade över 3 plan som utrustas med ett tillagningskök. Förskolan skall husera totalt ca 120 barn.

 • Beställare - Sundbybergs Stad
 • Total bruttoarea på ca 2000m²
 • Projekteringsstart 2019, byggstart 2019, färdigställs 2021

Junibacken

Om- och tillbyggnad av sagolandet Junibacken beläget på Djurgården, Stockholm. Inledningsvis innebär detta två nya tillbyggnader och vidare ombyggnation av verksamhetens kontor, toalettgrupper och kylrum.

 • Beställare - Junibacken
 • Total bruttoarea på ca 800m²
 • Byggstart 2018, färdigställt 2018

Johannes skola

Ombyggnation av ventilation, tillskapande av WC/RWC, akustikåtgärder och tillgänglighetsanpassning genom hela fastigheten samt iordningställande av provisorisk matsal. Vidare även ombyggnation av det befintliga mottagningsköket och återställande av den provisoriska matsalen.

 • Beställare - SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
 • Total bruttoarea på ca 7 000 m²
 • Byggstart 2017, färdigställs under 2020

Fiberpennan

Nybyggnation av förskola i Hägersten med 8 avdelningar uppdelade över 3 våningar med hiss & tillagningskök. Även ny förskolegård anlades. Byggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

 • Beställare - SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
 • Total bruttoarea på ca 1 445m²
 • Byggstart 2018, färdigställt 2019

Nacka stadshus

Tillbyggnad av kommunalhuset i Nacka med nytt kök och nybyggnation av huskropp med 2 plan på innergård som innehåller ny matsal, motionssal, teknikrum, expo, hörsal och reception. Omfattande samt högst komplexa schakt- och sprängningsarbeten krävdes på innergård, inte minst då stadshuset verksamhet pågick under entreprenaden. Totalt forslades 6000m³ berg ut ur den 1600m² stora innergården utan möjlighet till konventionell bortkörning med anläggningsbilar då en liten portal på 2,5x2,2m var innergårdens enda ut-& infart. Tornkran lyftes in och monterades på innergård.

 • Beställare - Nacka kommun
 • Total bruttoarea på ca 2 500m²

Grand Hôtel

Under loppet av 7 år utfördes en rad projekt åt Grand Hotel. Bland annat renovering och ombyggnad av kontor till 82 lyxsviter som innebar stomförstärkning, nya badrum samt nya hotellrum. Även arbeten i källare avseende nya restaurangkök, nytt diskrum, nya kommunikationsvägar och nytt ställverk. Samtliga arbeten skedde parallellt med Grand Hotels egen verksamhet med stor hänsyn till vistande gäster.

 • Beställare - Grand Hotel

Kulturprojekt

Kulturfastigheter har alltid legat oss varmt om hjärtat och under årens lopp har vi fått förtroendet att arbeta i och renovera några av våra mest enastående landmärken i Stockholm. Vi har bland annat i Stockholms Slott byggt en ny slottsingång vid yttre borggården samt renoverat och byggt om personalutrymmen vid Högvakten. På Kungliga Dramatiska Teatern har vi utfört omläggning av den unika takkupolen, renoverat omklädningsrum, repetitionssalar samt löpande underhållsarbeten. Vidare har vi även på Kungliga Operan utfört underhållsarbeten men också renovering av loger, brandgasåtgärder och en större ombyggnation av personalrestaurang och kök.

 • Beställare - Statens Fastighetsverk