Grand Hôtel

The Cube

Electrolux firar 90 års professionell expertis med att genom företaget Absolute Blue skapa ”The Cube”, ett innovativt gastronomikoncept utan dess like. Idén har gjort succé i både Milano, Bryssel och London, en tillfällig lyxkrog där flera av respektive nations mest prisbelönta kockar levererar mat i världsklass. Nästa hållplats var Stockholm och under fyra månader år 2012, mellan 18 juni och 21 oktober, huserades denna kubliknande byggnad av den Kungliga Operans tak.

SBG fick i uppdrag att agera byggmiljösamordnare och ansvara för säkerheten inom det högriskområde byggarbetsplatsen klassades som. Detta innebar exempelvis upprättande av arbetsmiljöplan och tillhandahållande av en mängd olika tillstånd, men även samordning med Kungliga Operan avseende tider för arbeten och andra koordineringsfrågor.  Bland annat ordnades tillstånd för användande av byggkranar, lastburar samt trafikplaner för omdirigering av trafik. Med utländska, internationella och inhemska företag samarbetandes i projektet fanns en stor mångfald av nationaliteter och med anledning av detta skedde all kommunikation och samarbete på engelska, vilket inte hör till vanligheten i den svenska byggindustrin.