Olyckor och tillbud

Anmäla olyckor och tillbud

I korthet kan skillnaden mellan tillbud och olyckor sammanfattas som;

Tillbud = OJ!   Olyckor= AJ!

Det är viktigt att rapportera även tillbuden då det innan en inträffad olycka oftast redan har hänt ett antal tillbud. Olyckorna är toppen av isberget och därunder döljer sig 10 gånger så många tillbud. Genom att rapportera och förebygga tillbud minskar vi antalet olyckor med personskador.

Olyckor och tillbud klassas i fyra nivåer.

 1. Mindre tillbud
 2. Allvarligt tillbud
 3. Arbetsolycka
 4. Allvarlig arbetsolycka

Kontakta Niclas på 070 743 48 05 eller  niclas.wendel@sbg-byggen.se om du är osäker på vilken kategori du ska välja

Tack för att du tar dig tid att göra vår arbetsplats säkrare för alla.

Mindre tillbud

Exempel på mindre tillbud:

 • Halkar till på trappan in i boden på grund av att det är snö och osandat. Trillar inte.
 • Snubblar på förlängningskablar som ligger på golvet men håller balansen.
 • Domningar och stickningar i händer eller armar
Formulär för att rapportera mindre tillbud

Anmäl mindre tillbud

Förnamn Efternamn

E-post

Projekt

Datum och tid när tillbudet inträffade

1. Beskrivning av vad som hände (snubblade, halkade, tappade något, ställning, damm osv)

2. I vilket arbetsmoment? (vilken arbetsuppgift, på väg till och från arbetet, annat, mm)

3. Varför hände punkt 1?

5. Korrigerande åtgärder (Åtgärd utförd, datum och namn: ) Beskriv vad som är gjort som en direkt följd av tillbudet. Har arbetssätt/rutin osv förändrats för att hindra att det händer igen?


_____________________________________________________________________________________________

Allvarligt tillbud utan personskada

Ett allvarligt tillbud är en händelse som med lite otur skulle kunnat leda till en olycka med skadad person, tex:

läs mer

 

 1. Halkar till på trappan in i boden på grund av att det är snö och osandat. Slår sig hårt men inga skador
 2. Snubblar på förlängningskablar på golvet och trillar över en handklinga som står på golvet. Slår sig men inte mer.
 3. Fall från någon meters höjd utan bestående men
 4. Tappar ned material eller verktyg från en ställning eller i schackt som landar nära en person
 5. Tappat material från kran. Gäller vare sig det finns någon i närheten eller inte
 6. Brusten hydraulslang etc som läcker ut olja
 7. Mobbning, kränkning eller trakasserier. Hot och hot om väld
 8. Obehöriga tar sig in på arbetsplatsen eller kommer i vägen för transporter

Det är BAS-U, skyddsombud och den drabbade som ska göra anmälan, läs mer i rutinen nedan.

För att anmäla, klicka på länken nedan och följ rutinen. Se till att KMA-ansvarig alltid får en kopia på anmälan

Rutin vid arbetssolycka och tillbud

________________________________________________________________________________________________

Arbetsolycka

En arbetsolycka är en mindre personskada, utan sjukhusbesök eller behov av att sy, som hänt antingen på jobbet eller på vägen till och från jobbet, tex:

läs mer

 1. Halkar till på trappan in i boden och får ett rejält skrubbsår på handen som behöver plåstras om
 2. Snubblar på förlängningskablar och trillar i trappan. Får skrubbsår som behöver plåster.
 3. Mindre skador som kan hanteras med plåster på arbetsplatsen
 4. Kortvarigt ont tex i rygg, arm hand, fot osv och hemgång på grund av överbelastning, vrickning eller tunga lyft.
 5. Solsting och förfrysning
 6. Skada från överfall eller våld

Det är BAS-U, skyddsombud och den drabbade som ska göra anmälan, läs mer i rutinen nedan.

För att anmäla, klicka på länken nedan och följ rutinen. Se till att KMA-ansvarig alltid får en kopia på anmälan

Rutin vid arbetssolycka och tillbud

_______________________________________________________________________________________________________

Allvarlig arbetsolycka

En olycka med större skador som behöver vård på akut eller sjukhus, tex:

läs mer

 1. Halkar till på trappan in i boden, faller och bryter handleden.
 2. Snubblar på förlängningskablar i trapplöp och trillar handlöst. Slår i huvudet och får hjärnskakning.
 3. Frakturer på ben i kroppen
 4. Skador som blöder mycket och behöver tas om hand på sjukhus
 5. Svåra brännskador
 6. Trafikolyckor som kräver längre vård

Det är BAS-U, skyddsombud och den drabbade som ska göra anmälan, läs mer i rutinen nedan.

För att anmäla, klicka på länken nedan och följ rutinen. Se till att KMA-ansvarig alltid får en kopia på anmälan

Rutin vid arbetssolycka och tillbud